Услуги

„Ви&Рус“ осигурява комплексни решения и оптимални отговори за всички нужди, при изграждане на логистични системи.