logo head
 
manu
english russian
moto
pro


Свидетелство за марка
от Патентното ведомство на България.

A. Свидетелства за промишлен дизайн

 1. Свидетелство за промишлен дизайн на мотокари, серия VRD, от Патентното ведомство на България
 2. Свидетелство за промишлен дизайн на платформен електрокар, серия VR, от Патентното ведомство на България;
 3. Свидетелство за промишлен дизайн на електроплатформа с кабина, серия VR Cab, от Патентното ведомство на България;
 4. Свидетелство за промишлен дизайн на електрокар, серия VRE, от Патентното ведомство на България;
 5. Свидетелство за промишлен дизайн на мотокар с кабина (пластмасова), серия VRD Cab, от Патентното ведомство на България;
 6. Свидетелство за промишлен дизайн на мотокар с кабина (метална), серия VRD Cab, от Патентното ведомство на България.
B. Патенти за промишлен образец
 1. Патент за промишлен образец на мотокар с кабина, серия VRD Cab от Федералната служба по патентите на Русия;
 2. Патент за промишлен образец на електроплатформа с кабина, серия VR Cab, от Федералната служба по патентите на Русия;
 3. Патент за промишлен образец на електрокар, серия VRE, от Федералната служба по патентите на Русия.

Свидетелство за марка, рег. 26.02.2004 г., под № 264167, във Федералната служба по патентите на Русия.

Свидетелство за марка, от Федералната служба по патентите на Русия
C. Сертификати за съответствие
 1. ГОСТ-Р сертификат за съответствие на мотокари, серии VRD/VRG;
 2. ГОСТ-Р сертификат за съответствие на електрокари, серии VRE;
 3. ГОСТ-Р сертификат за съответствие на електроплатформи, серии VR;
 4. ISCIR сертификат за удовлетворяване на техническите изисквания от Оборудване за обработка на товари (Мотокари, Електрокари, Платформи);
 5. TUV сертификат за съответствие на
  • Дизелови мотокари 1.6 – 5.0 тона
  • Електрокари 1.0 – 3.2 тона;
  • Газови мотокари 1.6 – 5.0 тона.


ISO 9001:2000 сертификат за съответствие на системата за управление, издаден от BVQI – London - 2004г.

OHSAS 18001:2007, издаден от TUV NORD CERT GmbH – 2007г

ISO 14001:2005, издаден от TUV NORD CERT GmbH – 2007г

ISO 9001:2008 сертификат за съответствие на системата за управление, издаден от TUV NORD CERT GmbH - 2010г

 
 
 
 2006-2007 Copyrights by V&R
eXTReMe Tracker
.