logo head
 
manu
english russian
- серия VRD
- серия DVR/GVR
- серия VRE
- серия VR
- серия EP
moto
МЕХАНИЧНА МЕТАЛООБРАБОТКА


Като фирма с традиции в машиностроенето, развиваме направление “Производство и механична обработка на металите” в комплекс, разположен на площ от 20 дка, с производствено-складова база от 3000 кв.м. и административно-стопанска част с площ 2000 кв.м.

Дейността на фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007 и DIN EN ISO 14001:2004 и притежава сертификати за съответствие, издадени от TUV.
Комплексът разполага с отлични производствени мощности за студена механична обработка на металите - стругове, фрези, плоски и центрови шлайфове, обемно ерозийни машини, заваръчни машини, бояджийски център и дърводелски цех, както и подемно-транспортни машини и кранове.

Цехът е специализирал през годините в механична обработка на металите, заваръчни и бояджийски процеси. Имаме възможности за горещо поцинковане, електростатично епоксиполиестерно или антикорозионно покритие на металите.

Търсим възможности за развитие на промишлено, търговско, техническо и бизнес сътрудничество в отрасъл машиностроене. Работим в направление асемблиране и монтаж на елементи и детайли, както и възстановяване и рециклиране на механични възли и агрегати. Разглеждаме и възможности за дългосрочни контакти в горепосочените направления. 
 
 2006-2011 Copyrights by V&R
eXTReMe Tracker
.