logo head
 
manu
english russian
moto
pro

Каростроенето е традиционен отрасъл в промишлеността на България. Предприятията от този бранш са концентрирани главно в и околностите на гр. Пловдив. През 70-те и 80-те години на миналия век в региона е изградена стабилна инфраструктура за обслужване на това производство, която е запазена и функционира и до днес.
Фирма В&Р ООД е основана през 1991 г. от Желязко Вичев и Никола Русинов. В началото дейността започва с ремонт и сервиз на мотокари. Във фирмата са привлечени водещи специалисти от бившия най-голям мотокарен завод “Рекорд” – Пловдив, влизащ в системата на “Балканкар”.
През 1998 г. започва проектирането и създаването на собствени модели дизелови кари, под търговска марка В&Р. През 2000 г. започва разработването на собствена конструкция виличен електро-повдигач и електро-платформа. Дизайнът на изделията е резултат от съвместната работа със студиото за промишлен и автомобилен дизайн “ВЕСФОТ” – София. Дизайнът е елегантен и съответства на експлоатационните качества на изделията.
На 57-я и 58-я Международен технически панаир в Пловдив, съответно през 2001 и 2002 г. електро-платформите от серията VR-EP, мотокарите, серия VRD и електрокарите, серия VRE получават златни медали.
В периода 2002 – 2004 г. фирмата защитава изделията си, получавайки за тях шест Свидетелства за промишлен дизайн за България и три такива – за Русия.
През 1998 г. фирмата създава ново направление към дейността си - производство  и насищане на печатни платки, проектиране и производство на електронни изделия и прибори.
 
В комплекс близо до Пловдив, разположен на площ от 20дка, с производствено-складова база от 3000 кв.м. и административно-стопанска част с площ 2000кв.м. развиваме направление “Производство и механична обработка на металите”

През 2004 г. дейността на фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2000 от BVQI SA – London.

През 2007г фирмата е сертифицирана по ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007, а през 2010г дейността на фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008 от TUV NORD CERT GmbH.
 
 

Основният ресурс на нашата фирма са знанията, уменията, опитът и амбициите на нашите специалисти и работници, на основата на ангажираност и единство на целите.

 
Понастоящем дейността на В&Р ООД е насочена в следните направления:
     
 
  • инженеринг, производство, търговия, ремонт и сервиз на кари и други работни съоръжения. Механична обработка, производство и търговия на резервни части.
  • ремонт и реновиране на използвано оборудване за работа с товари: транспортни и високо-повдигащи колички, въздушни платформи и друго специализирано оборудване;
  • производство  и насищане на печатни платки, проектиране и производство на електронни изделия и прибори.
  • проектиране и инженеринг в областта на оборудване за хранително-вкусовата промишленост и неръждаеми съдове за производство на алкохолни и безалкохолни напитки, фармацевтични и козметични продукти и др.

Основният ресурс на нашата фирма са знанията, уменията, опитът и амбициите на нашите специалисти и работници, на основата на ангажираност и единство на целите.

 

 
 
 2006-2007 Copyrights by V&R
eXTReMe Tracker
.